شرکت ایرتویا (نمایندگی انحصاری تویوتا )


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

تویوتا و لکسوس در صدر بی نقص ترین خودروها

تویوتا و لکسوس در صدر بی نقص ترین خودروها

برطبق ارزیابی صورت گرفته توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران  (ISQI)که با معیار های استاندارد جهانی صورت گرفته است

لکسوس و تویوتا در بین تمام خودروهای داخل کشور اعم از خودروهای ساخت داخل و وارداتی کمترین نقص فنی را داشته اند.

مبنای ارزیابی، خودروهای صفر کیلومتری بودند که بعد از سه ماه کارکرد مورد بررسی قرار گرفتند.

تعداد امتیازات: (32) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2283)
گروه خبر: اخبار کشور
کد خبر: 71